Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Individer och gemenskap

Bäckaskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Vi ska prata om hur olika familjer kan se ut nu och hur de såg ut förr. Vi ska lära oss om äktenskap och skilsmässa och om barns rättigheter. Vi ska prata om jämställdhet och jämföra förr och nu. 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Individer och gemenskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter