Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Världsreligioner och dess högtider och traditioner

Fredriksbergsskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Eleven ska bekanta sig med världsreligionerna och dess traditioner och högtider.

Syftet

Syftet är att ge eleverna kännedom om världsreligionerna och dess traditioner och högtider.

Undervisningen

 • Du kommer att få bekanta dig med några berättelser från de olika religionerna.
 • Skriva/måla ett faktablad om varje religion. 
 • Du kommer att få lära dig om religioners högtider.
 • Du kommer att få lära dig om samt jämföra de stora världsreligionerna  
 • Du kommer att lära dig följande begrepp
  - religion
  - högtid
  - tradition
  - helig
  - kyrka
  - moské
  - tempel
  - synagoga
  - symboler
  - fira/fest
  - gudstjänst
  - predikan
  - gud/gudar
  - helgdag
  - be/bön

         

 

Bedömning

 Din förmåga att:

 • Återberätta berättelser från de olika religionerna.
 • Ge exempel på några högtider
 • Berätta om någon eller några världsreligioner 
 • Jämföra olika religioner genom att visa skillnader och likheter.

Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Matriser i planeringen
Kopia av Religion år 2 ht 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback