Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Norden

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och genom att titta på filmerna Geografens Testamente få följa med Holger och Mårten på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att använda och förstå kartan. Du ska kunna namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.
Du ska få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

  • titta på filmer och diskutera kring dessa
  • läsa i läroböcker
  • praktiskt arbete med att skriva en faktatext.
  • göra ett kunskapsprov

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • aktivt delta i klassdiskussionerna.
  • sammanställa en faktatext om de nordiska länderna
  • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest
  • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter