Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Skriva berättande text 1: da17b

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Vi fortsätter på den text ni började skissa på under Johanna Lindbäcks workshop.

Vi ska under några veckor arbeta med den text som ni började skissa på under Johanna Lindbäcks författarbesök.

Vi börjar med att läsa om området Skriva i Portal, s 34 - 48, där vi bl. a. läser om kunskapskraven och repeterar Skrivprocessen. Därefter ska ni fortsätta med era berättelser genom att börja göra en tankekarta av det ni gjorde under workshopen. Ni bygger ut berättelsen med fler karaktärer, platser och händelser. Försök att hitta en röd tråd och följa den genom berättelsen så att historien hänger ihop. Ni skriver på datorn. För att det ska bli en berättelse med inledning, händelsekedja och avslutning behöver den vara minst 2/3 A4 lång, men maximum 2 A4.

Ni ska också hitta passande bilder att lägga in i berättelse och ni kommer att arbeta med kamratrespons. Här nedan för du flödesschemat över hur man kan arbeta när man skriver en berättelse.

Lycka till!

 

Flödesschema för ”Berättelsen”                                                Da17            Ht17

 

 

 

Basen (Johanna Lindbäcks lektion)

 

 

 

Bearbeta/utveckla tankekartan

 

 • Fler karaktärer

 • Fler platser

 • Fler händelser

 

 

 

Skriv utkast (flödesskriv)

 

Skriv för hand eller på datorn. Skriver du på datorn så dela den med mig på OneDrive.

 

 

 

Respons

 

 • Ge din text till respons”person”

 • Läs din respons”persons” text

 • Ge konstruktiv respons: både positiv och ev negativ kritik

 

 

 

Skriv din berättelse

Nu ska du skriva berättelsen på datorn. Den får vara min. 2/3 A4-sida och max. 2 A4-sidor. 

 • Tänk på följande:

  - skrivreglerna

  - stavningen

  - röd tråd

  - avslutningen

   

 • Skicka in den på Unikum på ”Uppgift”

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i svenska - läsa, skriva, samtala
Uppgifter
Min berättelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback