Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Historia, Bild, Geografi, Svenska

·

Årskurs:

3

Vår jord - Forntiden

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Hur gick det egentligen till när universum föddes? Vad har det med din födelse att göra? Vilka spår finns kvar från inlandsisen? Vad har vi gemensamt med en Homo sapiens? Vad kan en grav berätta? Varför valde jägaren att bli bonde?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområde ska du få lära dig om hur allting började. Du ska få hitta spår av forntiden lära dig om de första människorna och några viktiga händelser i början av vår historia. Du ska få använda tidslinjer och få kunskaper om några olika tidsbegrepp.

Du ska få kunskaper om:

- världsdelarna och jordens hav

- var på jorden människor bor och varför 

- hur universum kom till

- de första människorna på jorden

- hur man levde på istiden och forntiden ( sten, brons och järnåldern)

 

Du ska få utveckla din förmåga att:

- resonera kring orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan 

- tyda spår från istiden i naturen och i skrifter

- göra jämförelser mellan hur människor levde och utvecklades under olika perioder

- använda tidslinjer och berätta om olika händelser som ledde till förändringar

 

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om:

- världsdelarna och jordens hav

- var på jorden människor bor och varför 

- hur universum kom till

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- resonera kring orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan 

- tyda spår från istiden i naturen och i skrifter

- göra jämförelser mellan hur människor levde och utvecklades under forntiden

- använda tidslinjer och berätta om olika händelser som ledde till förändringar

 

Vi kommer bedöma dina kunskaper:

- kontinuerligt under arbetets gång i gemensamma diskussioner och i de texter och arbeten du gör

- med ett skriftligt förhör där du har varit med och gjort frågorna

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi lära oss om detta:

- gemensamma genomgångar och diskussioner

- arbeta med tidslinje uppsatt i klassrummet och bilder till de olika historiska perioderna

- titta på filmer

- läsa faktatexter tillsammans och enskilt, plocka ut nyckelord och skriva egna texter

- jobba med expertgrupper, ta reda på fakta och berätta för varandra

- rita bilder till begrepp och skriva förklaringar, använda show me, high five och fråga, fråga byt

- arbeta enskilt, i par och i grupper

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback