Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik 2 åk 3 diagram och tabeller

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Det här ska du kunna

 • formulera egna matematiska problem utifrån vardagliga situationer
 • förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med 
 • läsa av och skapa egna tabeller och diagram

Så här arbetar vi

 • Vi skapar matteproblem enskilt och tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp och samlar dem i vår begreppsburk.
 • Vi har gemensamma genomgångar om det innehåll som arbetas med där vi kan ställa frågor och resonera matematik tillsammans.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel, iPad (Qnoddarna), matteboken och laborativa/praktiska aktiviteter.
 • Vi arbetar enskilt med stenciler och matteboken 
 • Vi gör undersökningar tillsammans och visar resultat genom tabeller och diagram

 

För vem kan mina kunskaper vara värdefulla?

 •  

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan använda ord, bildspråk och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans.
 • delta i spel och gemensamma praktiska aktiviteter och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga och muntliga uppgifter enskilt.
 • stämma av matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

stapeldiagram

cirkeldiagram


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback