Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Interview

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Who are you? Where are your from? What's your favorite sport? In this project we are going to interview friends, family members and teachers. You will also be interviewed by a friend.

Våra mål

Du ska:

- du ska kunna använda frågeorden på engelska för att ställa frågor, (who, when, why, how, where, what,
   which).

- du ska kunna besvara frågorna på ett enkelt och begripligt sätt.

- du ska förstå det som sägs på engelska talad i lugnt tempo.

Såhär arbetar vi

Vi kommer att:

  • Ha genomgång
  • Genomföra muntliga övningar
  • Intervjua och bli intervjuad av klasskompisar
  • Intervjua lärare
  • Arbeta med grammatik
  • Titta på "The grammar Company"
  • Arbeta med hörförståelseövningar

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- du ska kunna använda frågeorden på engelska för att ställa frågor (who, when, why, how, what, which)

- du ska kunna besvara frågorna på ett enkelt och begripligt sätt.

- du ska förstå det som sägs på engelska talad i lugnt tempo.

 

Mer än godtagbara kunskaper

- du ska kunna använda frågeorden på engelska för att ställa frågor, och även ställa följdfrågor till svaren.

- du ska kunna besvara frågorna på ett mer utförligt sätt, t.ex. med hela meningar.

- du ska förstå det som sägs på engelska talad i lugnt tempo.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter