Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Religionskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Religion åk 2

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Religion - Vad är det? Vilken religion har vi i Sverige? Hur var det för 100 år sedan? Vilka religioner finns här där vi bor och vilka byggnader hör i hop med dem? Vilka högtider, symboler och berättelser är typiska för Judendom, Kristendom och Islam?

Vi tittar på min stora Bibel och funderar vad det är för något. Utifrån den inventerar vi vad alla kan och vet om religion. Alla ritar och skriver om vad de vet.

Vi tittar på jordklotet och pratar om hur det ser ut i världen, att det finns många olika religioner.

Vi tittar på film "Religionskunskap för barn" från SLI.

Vi startar sedan i Judendomen och lär oss om symbol, högtider och berättelser från gamla testamentet ex skapelseberättelsen, Adam och Eva, Noaks ark osv. SO-boken s. 66-67. Film: Mötesplats Jorden: Rebecca, SLI.

Sedan går vi vidare med Kristendomen och koncentrerar oss på julberättelsen före jul. Vi sjunger några julsånger. SO-boken s.54-65. Film: Mötesplats Jorden: Joakim, Vintern - Traditioner och högtider, Evas superkoll om Lucia och jul, SLI.

Efter Jul arbetar vi med Islam.SO-boken s.68-69. Film: Mötesplats Jorden: Onur, SLI.

Vi avslutar med att se Disneyfilmen Prinsen av Egypten om Moses.

Aktiviteter

Vi ser film, läser i SO-boken, lyssnar till berättelser, skriver, ritar, arbetar med arbetsblad från SO-boken och tummen upp SO.

Vi pratar om traditioner kring julen och sjunger någon julpsalm och julsång.

Begrepp

Religion, Gud, helig skrift, symbol, högtid, livsfrågor.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Religion åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback