Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Fysik: Elektricitet, magnetism och energi åk 8

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Elektricitet, magnetism och energi.

Tidsperiod v.45 -

Mål med avsnittet

Vi använder boken Titano Fysik:

Elektricitet     prov tisdag vecka 49

  • Känna till hur ett batteri fungerar. (s.23, 26)
  • Känna till vad spänning (s.23), ström (s.30) och resistans (s.31) är samt deras enheter.
  • Ohms lag U=R*i (s.39)
  • Känna till begreppen ledare, isolatorer, växelström och likström. (s.30)
  • Kunna göra enkla elektriska kopplingar med hjälp av ett kopplingsschema, seriekoppling och parallellkoppling. (s.24, 32-33)
  • Känna till hur statisk elektricitet och åska uppkommer. (s.28-29)
  • Känna till hur man hanterar elavfall. (s.25)
  • Elsäkerhet. (s.34-37)
  • Supraledning. (s.40)

Magnetism

 • Känna till vad magnetism och elektromagnetism är, hur den verkar och används. (s.118-121, 125)
 • Känna till hur magnetism ger el genom induktion (generator). (s.122-123)
 • Känna till vad en transformator är och hur den används. (s.124)
 • Känna till hur en enkel elmotor och vindkraftverk fungerar. (s.121, 127-128)

Energi

 • Beskriva olika former av energi, (s.175,177-178)
 • Vad begreppet arbete innebär och dess enhet. (s.176) 
 • Känna till vad effekt är. (s.179)
 • Känna till olika energikällor. (s.180-190)
 • Känna till energienheter, t ex kilowattimme (kWh). (s.190)

Genomförande

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat:

 • Ha genomgångar.
 • Läsa och diskutera faktatexter och begrepp enskilt och i grupp.
 • Se på film och diskutera dem.
 • Undersökningar och laborationer.  Bedömning

Genomförda laborationer och rapportskrivning.

Läxförhör/Inlämningsuppgifter/redovisning.

Diskussioner, både skriftliga och muntliga.

Prov

Aktivt deltagande på lektionerna.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback