Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Pedagogisk idé - Lärmiljö

Gamla Överby förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Estetik Mötesplatser Utforskande Tillgänglighet

Utifrån Vaxholms Stads pedagogiska idé och förskolans matris inom lärmiljö med både kommentarer övergripande och för vår avdelning enskilt sätter vi mål. 

 

Mål -

 

* Utifrån Vaxholms Stads förskolors pedagogiska ide för den fysiska lärmiljön realiseras genom en digital didaktisk praktik.

* Utifrån Överbys matris tydligare visa i vår lärmiljö; utforskande material, matematik, naturvetenskap och experiment.

 

Syfte -

 

* Vårt syfte är lyfta dessa områden och levnadsgöra dem på avdelningen lika naturligt som vi fått andra ämnen att göra - arbeta av sig själv. Med nyckelorden som grund: estetik, mötesplatser, utforskande och tillgänglighet.

 

 

Uppgift - 

 

* Under varje uppgift ställer vi oss de didaktiska frågorna - Vad, Hur och Varför?

Vi använder denna uppdelning från vår matris för att tydligare se hur vi i arbetslaget arbetar i de olika områdena och vad vi behöver utveckla. 

 

 


Läroplanskopplingar

att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.

kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

Matriser i planeringen
Lotusdiagram
Uppgifter
Språklig lärmiljö
Skapande lärmiljö
Matematisk lärmiljö
Naturvetenskaplig och experimentell lärmiljö
Teknisk lärmiljö med bygg och konstruktion
Motorisk lärmiljö
Lärmiljöer för lek och lust
Trygg och säker lärmiljö
Lärmiljöer för mångfald och inkludering
Lärmijöer för samspel och identitetsskapande

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback