Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Värdegrund

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Du ska få lära dig vad som menas med värdegrund. Vilka normer och regler som är bra att kunna i vardagen.

Konkretiserade mål

Du kan:

 • ge exempel på vad människor har för rättigheter i skolan och hemma.
 • prata om regler i vardagen och varför de behövs.
 • beskriva hur möten/klassråd brukar planeras och gå till.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 VAD?

Du kommer att:

 • lära dig hur demokrati fungerar
 • lära hur man är en bra kompis
 • få lära dig alla människors lika värde

 

                                                                 

 

 

 

HUR?

Du kommer att få:

 • vara med och skriva klassens regler.
 • delta i klassråd.
 • vara med och diskutera Östervåla skolas värdegrund och regler.
 • arbeta med FN;s barnkonvention.

 

 

 VARFÖR?

För att du ska kunna:

 • vara en bra kamrat och förstå hur andra människor kan tycka och känna.
 • förstå att alla människor är lika mycket värda.
 • förstå att alla inte behöver tycka likadant, att vi har rätt att tycka och tänka olika.
 • förstå hur man bestämmer tillsammans.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensamma diskussioner om värdegrunden
 • delta i klassråd
 • respekterar dina kamrater och medmänniskor
 • känna till några av barnens rättigheter enligt FNs Barnkonvention

 

 

Begrepp

demokrati, protokoll, dagordning, ordförande, omröstning, majoritet, empati, FN, barnkonventionen


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback