Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Skapande

Rosenvalls förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Skapande med ett syfte att väcka barnens intresse samt utveckla sin förmåga för olika typer av tekniker och material. Vi ser ett behov av att träna barnens finmotorik och koncentrationsförmåga, samt ge en grund till deras kreativa förmåga.

Nuläge

Vi pedagoger ser att barnen visar intresse för att rita, måla, klippa och klistra samt att skapa.

Barnen är alltid nyfikna och intresserade när vi erbjuder olika typer av skapande. Därför vill vi ta tillvara och utveckla detta.

Vissa barn är osäkra och tveksamma till nya saker och vill ogärna prova sånt de inte känner till.

 

Mål

Alla barn skall få möjlighet att utforska i sin egen takt och bli trygga med olika tekniker och material.

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Alla barn skall alltid bli erbjudna att prova. Vid tvekan skall de alltid bli erbjudna igen samt ha chans att titta när någon kompis gör för att bli trygga med processen och tro på sig själv och sin förmåga.

Vi vill att barnen ska känna och säga "Jag kan".

Vi presenterar nya material och tekniker som barnen får möjlighet att prova.

Vi vill att barnen utvecklar sin tillit till sin egen förmåga, sin nyfikenhet och kreativitet.

Syfte

Vi vill att alla barn utifrån sin egen förmåga får möjlighet till kreativitet.

Vi vill att alla barn får utveckla sin nyfikenhet och skaparglädje.

Genomförande

För att skapa trygghet jobbar vi i mindre grupper där vi stöttar och inspirerar.

Vi målar med hjälp av olika "verktyg".

Vi använder olika typer av skapande material så som t ex lera, trolldeg, papper och naturmaterial.

Vi målar gemensamt och enskilt.

Alla barn på Violen skall få möjlighet att delta.

Detta gör vi under hela året.

Dokumentation under lärprocessen

Vi fotograferar och gör blogginlägg samt använder oss av barnens lärloggar där vi kan synliggöra de enskilda lärprocesserna.

Ansvar

All personal i personallaget

Uppföljning

Vi gör kortare uppföljningar och reflektioner på våra långa måndagar samt en utvärdering i slutet av terminen

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback