Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

1 - 2

Vad är tro och religion?

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Vad är tro? Vad är religion? Religion är när man tror på t. ex gudar. Varför finns det religioner och vad betyder de för människor?

 

 

Lärande

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och vara delaktig i lärandet om religionerna judendomen, kristendomen och islam.

 

I övningar som vi genomför tillsammans kommer du med hjälp av bilder och text träna dig på att bli bekant med, känna igen, förstå och använda de begrepp som hör till de tre religionerna. 

 

Du kommer att få träna din förmåga att lyssna, genom att ta del av berättelser från de olika religionerna och i samarbete med kamrater kunna återberätta delar av någon berättelse. Till stöd har du illustrerat början, mitten eller slutet av berättelsen.

 

Du kommer att få träna din förmåga att jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler i aktiviteter som spel,

 

Du kommer att få träna din förmåga att samtala, genom att  bland annat ställa frågor till kamrater om innehållet i texter och filmer.

 

Du kommer att få träna din förmåga att reflektera när du i tillsammans med kamrater jämför likheter och olikheter i religiösa berättelser, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler, då begreppen befästs.

 

Du kommer att få träna din förmåga att ta eget ansvar för nästa steg i ditt lärande genom att följa instruktioner som visas på smartboarden.

 

 Bedömning

Så här kommer ditt arbete att bedömas:

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen nedan.

Din lärare kommer sedan att visa den nivå du ligger på och vad som är ditt  nästa steg.

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vad är tro och religion?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback