Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Ångelstaskolan, Favorit Matematik 1a kap 4

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 november 2023

Nu ska vi titta närmare på talen 9 och 10. Vi ska också arbeta med öppna utsagor.

 Mål

Du ska kunna...

 •  talen 9 och 10, dela upp talen och skriva dem.
 •  tiokompisarna.
 •  göra uträkningar där termer fattas (öppen utsaga).
 •  göra additions- och subtraktionsberäkningar med pengar.
 •  addera och subtrahera inom talområdet 0-10.

Undervisning

Du kommer att få...

 • lärarledda genomgångar.
 • delta i samtal och diskussioner i helklass, smågrupper och i par.
 • arbeta laborativt med konkret plockmaterial.
 • spela spel och delta i olika praktiska övningar (matterobot och winnetkakort m.m.).
 • olika övningspapper.
 • arbeta i arbetsboken enskilt och med axelkompis.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma dina förmågor att kunna...

 •  talen 9 och 10, dela upp talen och skriva dem.
 •  tiokompisarna.
 •  göra uträkningar där termer fattas (öppen utsaga).
 •  göra additions- och subtraktionsberäkningar med pengar.
 •  addera och subtrahera inom talområdet 0-10.

Du kommer att få visa dina förmågor när du...

 • deltar i samtal och diskussioner i helklass, smågrupper och i par.
 • arbetar laborativt med konkret plockmaterial.
 • spelar spel och deltar i olika praktiska övningar (matterobot och winnetkakort m.m.).
 • gör olika övningspapper.
 • arbetar i arbetsboken enskilt och med axelkompis.
 • gör en skriftlig diagnos.

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback