Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Känsel

Länna förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 8 december 2017

Små barn är "förprogrammerade" att utforska och upptäcka världen med sina sinnen. Syftet med att arbeta med känsel är att ge barnen ett språk och möjlighet att sätta ord på lärandet.

SYFTE

Syfte med projektet ”Känsel” är att barnen ska utvecklas i språk- och kommunikation och samspel.

 

MÅL

Målet är att barnen ska få; 

  • Utvecklas på ett lustfyllt sätt
  • Bli delaktiga i projektet
  • Utvecklas i förmågorna språk- och kommunikation och i det sociala samspelet.

Förmågor som barn ska ges möjlighet att utveckla

Rikare uttrycksmönster, tilltro till sig själva, aha-upplevelser genom att få utforska med alla sina sinnen, få ett rikare språk genom att ordet och språket benämns.

 

MÅLKRITERIER 

När alla barn är delaktiga i projektet, när alla barn uttrycker både verbalt och med kroppen på ett utvecklat sätt utifrån varje individ.


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback