Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

FN och Mänskliga rättigheter

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Överallt i världen pågår olika konflikter varje dag. Världen har aldrig tidigare sett så stora flyktingströmmar som idag och det är vanliga människor som drabbas värst. Vi kommer under detta arbetsområdet att jobba med mänskliga rättigheter och vad FN är samt vad de kan hjälpa dessa människorna med.

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

Vid enskilt arbete samt vid grupparbeten resonerar du kring mänskliga rättigheter och deras betydelse i världen.

Via filmvisning kommer du att få ta del av FN:s arbete kring de mänskliga rättigheterna.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

- få kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

- känna till FN och organisationens arbete.

- få kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning

- känna till olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.

- känna till hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas: 

- dina kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

- dina kunskaper om FN och organisationens arbete.

- dina kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning.

- dina kunskaper om olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.

- dina kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback