Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi "Grundläggande kemi och kemins historia" åk 4 HT-VT 17

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Vad är allting gjort av? Hur vet man det man vet idag? Vart tar allting vägen? Vad betyder uttrycker "Ingenting försvinner - allt finns kvar"?

Grundläggande kemi och kemins historia

I undervisningen ska du få lära dig om kemins upptäckter och syn på kemi genom tiderna samt enkla modeller på atomer och molekyler.

Syfte

Syftet med undervisningen inom kunskapsområdet "Kemi - Grundläggande kemi och kemins historia" är att du ska utveckla din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med:

- Begreppen atom, molekyl, materia, kemisk förening, grundämne, kemisk beteckning och kemisk formel. 

- Atomens uppbyggnad med protoner, neutroner och elektroner. 
- Periodiska systemet
- Hur vet man det man vet idag?
- Vart tar allting vägen? - "Ingenting försvinner, allt finns kvar"

Hur?

Vi ska 

- ha genomgångar.

- se filmer

- rita och skriva tillsammans. 

- läsa texter.

- arbeta med olika frågeställningar. 

- öva begrepp

 

Bedömning

Mål för arbetsområdet:

Du ska...

  • kunna beskriva och enkelt förklara begreppen/orden atom, molekyl, grundämne och kemisk förening.
  • kunna den kemiska beteckningen för kol, syre och väte.
  • kunna den kemiska formeln för vatten.
  • kunna hur en atom är uppbyggd med en kärna med protoner och neutroner och med elektroner runt omkring.
  • känna till vad periodiska systemet är, vad atomnummer är och ungefär hur många grundämnen som finns.
  • känna till uttrycket "Ingenting försvinner - allt finns kvar" och vad som händer med soporna när vi eldar dem.
  • kunna berätta något om vad man trodde förr i tiden om vad allting består av och om hur världen är uppbyggd.

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov där du får visa dina kunskaper. 


Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Grundläggande kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback