Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Ideologier och olika styrelseskick

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

En ideologi är samling idéer och åsikter om hur ett samhälle ska styras och organiseras. Ideologierna har uppstått i olika samhälleliga sammanhang och har ofta olika tolkning av grundläggande aspekter som t ex synen på människan, staten, makt, rättvisa osv. De olika partierna i riksdagen har alla sin bas i en eller flera av de mest kända ideologierna. Vi kommer även arbeta med demokrati och diktatur och hur olika styrelseskick påverkar samhället och individen.

Undervisning

I den här delen kommer vi ha genomgångar av de olika ideologierna med hjälp av Powerpoint som kommer finnas på planeringen.

Vi kommer även använda oss av klassrumsdiskussioner som bottnar i elevernas individuella analyser och kortskrivning utifrån de olika övningarna.

Vi kommer även arbeta med att koppla ideologierna till dagens riksdagspartier.

Vi kommer att titta och diskutera serien "Diktatorn" för att tydliggöra skillnaderna mellan en demokrati och diktatur.

Examination och bedömning

Du kommer att bedömas utifrån

  • Ditt deltagande i klassrumsdiskussion 
  • Ditt eget arbete med övningarna.
  • En individuell inlämning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap - kunskapsmatris
Uppgifter
Demokratin i samhället - studiematerial från riksdagen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback