Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

The United Kingdom 8p2, week 45-49

Lov- och sommarskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 6 december 2017

During the following weeks we are going to become UK experts.

  1. Syfte

”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om områden där engelska används.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.", skolverket.

 

Week 45-49

  • Watch  “The Difference between United Kingdom, Great Britain and England Explained”
  • Read and work with the text The UK, Great Britain or England?
  • Read and work with text Facts about England
  • Listen to https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/tour-london

 

Words to the text England 

patron saint = skyddshelgon

landscape = landskap

language course =språkkurs

remarkable = påfallande, märklig, anmärkningsvärd

varied = varierad

apparently = uppenbarlig

located = belägen, placerad

legends = legender

myths= myter

encounter = möte, sammandrabbning

population= befolkning

during = under

flat = platt

explore = utforska

heading toward = gå mot

contribution = bidrag, tillskott

invasion = invasion

port city = hamnstad

referred to = hänvisade till, överlämnade

recent = nyligen

 

Words to the text Wales

Knight = riddare

Inspire = inspirera

Accounts = redovisar

Of course = naturligtsvis, självklart

An issue of pride = en fråga om stolthet

Whether = huruvida, om

Located = beläget

Author = författare

Imagination = fantasi

Based on = baserad på, grundat på

Own experience = egen erfarenhet/upplevelse

Get back = ge igen

Local = lokal, från orten

Headmaster = rektor

Caning = prygla, spöstraff

To pull prank = spela ett spratt

Maternal = moderlig

Official site = hemsida

Loathsome = motbjudande, äcklig

 

Wordlist to the text about Scotland

Celebrate = fira

Attend = besöka, närvara

Gathering = samling av människor

Versatile = Mångsidig

Involves = innefattar

Torches = facklor

Archipelago = skärgård

Renowned = känd för

Rugged = karg, hård

Unique = unik

Abbreviated = förkortad

Bagpipes = säckpipa

Knee length = knäkort

Pleated = rutig

Tartan design = uttrycket betyder att det i färg och design tillhör en specifik klan

Undergarments = underkläder

Invention = uppfinning

Humorously = Skämtsamt

 

 

Words to the text Northern Ireland

Province = Provins

Independence = Självständighet

Dividing = Delar upp, indelar

Associated= Förenad

Violence = Våld

Injured = Skadad

Agreement = Avtal

Tensions = Påfrestningar

Remain = Förbli, stanna kvar

Determined = Bestämd, fastställd

Avoid = Undvika

Destruction = Förstörelse

Suddenly= Plötsligt

Withdrawing=Dra tillbaka

Regard =Avseende

Innocent =Oskyldig

Measuring =Ha måttet, måttagning

Unpredictable =Oförutsägbar

Development = Utvcekling

Describe =Beskriva

Destiny =Öde

 

Words to the text Ireland

Independent = självständigt

Commonly = vanlig

Borders = gränser

Emigration = emigration, flytt utomlands

Famine = svält

Embraced = omfamna

Shamrock = vitklöver

Consumption = konsumtion

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
The UK