Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Löten Jordens uppbyggnad

Lötenskolan, Flen · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Runt jorden finns ett hårt skal som kallas jordskorpan. Om jorden vore lika stor som ett äpple, skulle jordskorpan vara ungefär lika tjock som äpplets skal. I det här området ska vi lära oss mer om jordens olika skikt, vad plattektonik är, vad som händer när vulkaner får utbrott och jordbävningar händer.

Syfte området berör

Centralt innehåll området berör

Så här jobbar vi

Vi kommer främst att arbeta med häftet " jordens inre och yttre krafter" samt se olika filmer kring plattektonik, erosion, vulkanutbrott, jordbävningar m.m.

Du följer med på lektionerna och gör arbetsuppgifter kopplade till de du läst, hört och sett.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt ett prov.

Tidsperiod

Vi arbetar med området främst mellan vecka 41-43


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Jordens uppbyggnad
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback