Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden 2017-18

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi kommer lära oss om stenåldern, bronsåldern och järnåldern och hur de levde då.

Mål

Mål, begrepp, förmågor och kunskaper som eleverna strävas tillägna sig i punktform.

Du ska kunna:

 

  • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
  • reflektera och göra jämförelser kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden
  • beskriva och jämföra hur det dagliga livet såg ut på stenåldern, bronsåldern, järnåldern
  • känna till hur vi vet något om forntiden.
  • känna till hur man kan se på samma historiska händelser på olika sätt.
  • känna till hur livet uppkom och utvecklades till människans uppkomst enligt vetenskapen.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

*
se på faktaprogram/filmer om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
* ha genomgångar av pedagog.
* föra diskussioner kring stenåldern/de tidiga åren i människans utveckling.
* göra lerkärl med metoder från stenåldern
* läsa i böcker ( t ex So-boken, faktaböcker) om forntiden och ha diskussioner i samband med detta.
* få arbeta skapande med bild för att öka förståelsen om forntiden.
* arbeta både enskilt och i grupp. 
* redovisa vad vi lärt oss både muntligt och skriftligt på olika sätt.

* söka fakta på internet via i-pad
* se om vi kan lista ut hur de pratade på den tiden
* arbeta både enskilt och i grupp. 

* göra studiebesök i kyrkan för att titta på fornlämningar i närmiljön.

 

Bedömning

Genom att:

* kontinuerligt delta i samtal, diskussioner och övningar under lektionerna.
* svara på frågor i bl a frågesport, 1X2
* redovisa muntligt och skriftligt.

Detta kommer sedan ligga till grund för ditt skriftliga omdöme.

 

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback