Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Minoritetsspråk

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Vet ni vad ett minoritetsspråk är? Vet ni att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Meänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska.

Ni kommer att bekanta er med och arbeta med de olika minoritetsspråken i Sverige.


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback