Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 6

Spännande och intressanta figurer av metalltråd,tyg, papper och trä.

Ankarets skola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Du skall av en stomme av metalltråd skapa en rolig, intressant eller spännande figur som skall uttrycka rörelse och energi. Materialen du kommer att använda är: penna, papper, metalltråd, papper, lim, tyg och trä. Du kommer under arbetets gång att använda verktyg som sax, olika tänger och borrmaskin. När figuren är klar skall du beskriva ditt slöjdande i din lärlogg på Unikum. Som stöd kan du ta bilder med din iPad under arbetets gång.

Arbetsgång.

Design:

- På ett A4-papper skissar du hur figuren skall se ut.

Tillverkning:

- Utifrån din skiss formar du en stomme av metalltråd med valfri tjocklek och färg.

- Montera figuren på en valfri träkloss genom att borra hål i träbiten och trycka fast figuren.

- Använd tyg, tapet, boksidor m.m. för att ge din figur det uttryck och de accessoarer du vill ha.

Utvärdera i lärloggen på Unikum:

- När din figur är klar skall du dokumentera i lärloggen på Unikum genom att fotograferar skissen och figuren samt beskriva slöjdprocessen, dvs. från idé till färdig figur och vilka val och överväganden du gjort. För stöd i dokumentationen finns inplastade A4dokument med frågeställningar i slöjdsalarna med vad du behöver ha med i din reflektion.

Samma dokument finns också bifogat nedan.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Tips och frågeställningar till din slöjddokumentation.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback