Skolbanken Logo
Skolbanken

Jorden runt på 8 dagar

Anpassad grundskola Rydsberg, Lerum · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Under temaveckorna kommer vi dramatisera en resa jorden runt. Du kommer att få lära dig mer om olika kulturer.

 

Syfte

Du ska få undersöka olika kulturer och traditioner.  Du ska få lära dig ord och begrepp inom ämnet. Du ska få samspela med andra.

Centralt innehåll

 • Danser, skapande aktiviteter, sagor, musik från olika kulturer.
 • Du ska få bekanta dig med olika länder och deras kultur.
 • Du ska få lära dig ord som är bra att kunna när man pratar om olika länder och kulturer.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Dramatisera resor till olika länder, med olika färdmedel
 • Delta i danser.
 • Delta i skapande aktiviteter.
 • Lyssna på musik.
 • Lyssna på sagor
 • Smaka på mat.

 

Bedömning

Du visar att du når de olika målen:

 • genom att delta i våra olika aktiviteter
 • genom att delta i samtal om olika länder och kulturer.
 • genom att använda ord och begrepp som har med länder och kulturer att göra.

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

samspela med andra,

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter