Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Multiplikation & division - Kapitel 2

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Tio gånger större - tio gånger mindre... Hundra gånger större - hundra gånger mindre... Tusen gånger större - tusen gånger mindre...

Mål

Efter avslutat område ska du ha lärt dig 

  • metoder för multiplikation med stora och små tal
  • metoder för division med 10, 100 och 1000
  • metoder för multiplikation och division av tal i decimaltal
  • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division
  • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
  • följande begrepp; Naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

 

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar.

Problemlösning: Självständigt arbete, Pararbete, Alla tillsammans. SPA (själv, par, alla)

Arbete i boken. Du arbetar med minst två av nivåerna till varje avsnitt (1-4 + eventuellt utmaning). 

Begrepp

Naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

Vad du lärt dig

Efter avslutat område gör vi ett skriftligt prov tisdag v.48

Tidsram

Vecka 42-48

 

Bedömning

Jag kommer att grunda min bedömning på de kunskaper du visar på lektioner, läxor samt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Multiplikation & division
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter