Skolbanken Logo
Skolbanken

Vattenvana

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Vattenvana och förflyttning i vattnet.

Syfte

Att känna sig säker i vattnet.

Utveckla kroppens förmåga att röra sig i vatten.

Mål

 • Jag medverkar i aktiviteter i vattnet, såsom samling, olika träningsmoment samt lek.
 • Jag kan förflytta mig i vattnet.

Centralt innehåll

Förflyttning i vattnet
 • Jag förlyttar mig i vattnet, övar på arm och bentag, i både mag- och ryggläge
 • Jag medverkar i olika lekar i vattnet.                  

Doppa huvudet

 • Jag doppar delar utav huvudet, såsom öron och näsa
 • Jag doppar hela huvudet

Andas/Bubbla

 • Jag blåser på ett "flytägg" ovanför vattenytan
 • Jag blåser ut under vattnet "kokar kaffe"
Flyta
 • Jag övar på att flyta i rygg- och magläge
Glida
 • Jag övar på  att skjuta ifrån med benen från bassängkanten
Hoppa
 • Jag övar på att hoppa ner i vattnet från bassängkanten

 Rotera

 • Jag övar mig på att vända från rygg- till magläge
 • Jag övar mig på att vända från mag- till ryggläge

               

Bedömning

 • Jag kan förflytta mig i vattnet med ben- och armtag
 • Jag hoppar från från bassängkanten
 • Jag doppar huvudet eller delar utav huvudet
 • Jag flyter i ryggläge och/eller magläge
 • Jag medverkar i lekar i vattnet                        

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.

Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter