Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering för J.J

FD Toltorps förskola medarbetarsamtal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Nu ska vi ibland annat arbeta med att läsa olika bilderböcker och berättelser från filmer/barnprogram. Vi ska också skriva olika texter.

Tidsperiod v. 2-8

Så här kommer vi att arbeta:

Mål:

J.J  deltar i läsande av elevnära bilderböcker, medverkar  i samtal om innehållet och handlingen samt läser några ord och använder då logografisk avkodning (observationspunkt 4 Läsa)

J.J medverkar i samtal om innehåll i bilder och bildserier och i gemensamt skrivande av bildtexter, samt kopierar ord och meningar och känner igen bokstäver i elevnära ordbilder (Avstämning 1 Skriva)

J.J  prövar att på egen hand skriva korta bildtexter på dator och tar hjälp av  digitala skrivverktyg. (observationspunkt 7 Skriva)

Aktiviteter:

Läser Läs med sagorSli med J.J där han kan följa med i texten, exempelvis Halvan. Samtalar om budskap i böcker, filmer samt i interaktiva spel. Ställer frågor; ja/nej, Vem/vilka/vad handlar det om? Var utspelar sig berättelsen? Vad hände? Varför hände det?

J.J  läser eller får läst för sig elevnära bilderböcker med korta meningar eller upprepande text (Fia och djuren Sli, Totteböckerna, Jag är nyfiken på djur - serien, Halvan, Alfons Åberg, Pino, böcker om bilar.

Erbjud högläsning av enkla faktatexter och ställ frågorna: Vad informerar de om? (t.ex. djur, person, en händelse) och Vad har du fått reda på? (Skriv exempelvis ord och begrepp som svarar på frågorna, på symwriter. Använd också bilderna i boken/filmen/spelet för att förklara och lära ut ord och begrepp. 

Samtala om innehållet i en fakta- eller bilderbokstext och anknyt till J.J:s erfarenheter och kunskaper.

Skriv själv som pedagog ner det J.J framför i samtalen kring olika texter, interaktiva spel, filmer, beskrivning av karaktärer, bilder, leksaker etc i symwriter och låt J.J läsa texten.

Sätt upp datatexter, skrivna i symwriter på väggen för att läsas av J.J.

 

 

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

 (se nedan)

Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i läsande av elevnära bilderböcker och din förmåga att medverka i samtal om innehållet och handlingen när:

* Du deltar i läsande av elevnära bilderböcker och medverkar i samtal om innehållet och handlingen. 

Jag kommer bedöma din förmåga att medverka i samtal om innehåll i bilder och bildserier, samt kopiera ord och meningar och känna igen bokstäver i elevnära ordbilder när:

* Du medverkar i samtal om innehåll i bilder och bildserier.

Jag kommer bedöma din förmåga att pröva skriva korta bildtexter på egen hand på dator när:

*Du prövar skriva genom att kopierar eller ljudar elevnära ord/meningar till skrivning .

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback