Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8 - 9

Spanska "El amor de Beatriz"

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

En este trabajo vamos a leer una historia pequeña, llamada "El amor de Beatriz". Vas a leer, traducir, aprender nuevas palabras y frases y desarrollar tu conocimiento de la gramática española. Buen trabajo! I det här arbetet ska vi läsa en kort berättelse/bok som heter "El amor de Beatriz". Du kommer att läsa, översätta, lära dig nya ord och fraser och utveckla dina kunskaper om spansk grammatik. Jobba bra!

Syfte

Centralt innehåll

Lärarens mål med kursen

Efter genomgången kurs har du:

- utökat ditt ordförråd
- tränat och fördjupat din läsförståelse
- tränat och fördjupat din förmåga att skapa språk i både tal och skrift
- tränat din förmåga att använda språkliga strategier

Bedömning

Vad?

Din förmåga att förstå samt skapa språk / uttrycka dig i både tal och skrift med hjälp av ord/ uttryck som du lärt dig under arbetets gång.

Hur?

Genom muntliga och skriftliga uppgifter, gemensamt, i par och enskilt, samt genom ett prov på novellen där du med hjälp av bilder och stödord ska kunna återge delar av novellens innehåll.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Novelläsning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter