Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fysik. HT-17, Åk. 4-6

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Vi arbetar med astronomi, värmeledningsförmåga samt kraft och rörelse. Vi utför några experiment och forskar om några viktiga upptäckter inom fysiken.

 

Innehåll, arbetssätt, arbetsformer

Vi ser filmer, experimenterar, läser fakta och skapar under detta tema. Åk 4 skapar solsystemet.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Fysik HT-17
Uppgifter
Upptäckare i Fysik (Newton eller Galilei)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback