Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Ht-17 Ekonomi

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Vad är ekonomi, hur hänger det ihop?

Konkretisering

Under arbetsområdet kommer eleverna visa förmåga att:
- förstå och använda ekonomiska begrepp.
- förklara och analysera det ekonomiska kretsloppet, olika ekonomiska system, prissättning, konjunkturer och finanspolitik

- Förstå och kunna ge exempel på hur ekonomin hänger samman och påverkar i en globaliserande värld

Arbetssätt och redovisning

Eleverna jobbar utifrån tre ekonomiska tema - ekonomiska system, det ekonomiska kretsloppet prissättning, konjunkturer, finanspolitik och global ekonomi.  Lektionerna består av genomgångar och uppgifter. Eleverna lämnar in uppgifter för bedömning och gör ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Matriser i planeringen
Ekonomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback