Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vivaldi- Utveckling och lärande Björkris förskola

Björkris förskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

 

Nuläge - Var är vi?

20/11

Vi startade vårt projekt om vatten med att låta barnen få leta efter vatten. Både inomhus och utomhus. Inomhus samlade vi barnen och gick sedan på leta-vatten-jakt. Vi filmade och lät dem få dokumentera var de hittade vatten med hjälp av ipaden. Efter detta lät vi barnen ta del av filmen och reflekterade tillsammans med dem. Vi har skapat med vattenfärg och tillsammans med Mozart har vi målat hav på lakan ute på gården. Ute på gården har vi även utforskat vatten på olika sätt. Vi har lyssnat hur det låter när man släpper föremål i vatten, hur regnet låter när det droppar i vattenpölarna och hur vatten ser ut och upplevs när man sätter till diskmedel. Vi har talat om skillnaden på kallt och varmt vatten och de har fått känna med händerna. Vi har också talat med dem om att alla barn i världen inte har tillgång till rent vatten och att vi har det bra här i Sverige som har ett system för rening. Vi har tittat på film om hur avloppsvatten renas och blir till dricksvatten. Barnen har provat olika föremåls möjlighet att flyta eller sjunka och vår observation kring barnens förståelse av dessa begrepp har skapat en nyfikenhet som har gjort att vi valt att fördjupa oss i dem under en period. Begreppen är inte självklara och hur kan vi få barnen att förstå dem lättare och utmana dem vidare?

16/4

Nu har vi börjat med yoga i små grupper och det gör vi för att barnen ska lära sig mer om hur de kan använda sin kropp för att må bättre. Vi vill också lära dem att andas på ett nytt sätt och vår ambition är att ge dem verktyg som de kan ta med sig i livet.

Kartläggning, självvärdering och underlag  

      

 

 

 

 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

#utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 

 

 

Vi vill att barnen ska:

# Utforska olika begrepp såsom flyta och sjunka

# Uppleva vatten med alla sin sinnen

# Få möjlighet att vara delaktiga i dokumentationsprocessen och på så sätt ha inflytande över projektets utveckling

# Utveckla sitt lärande kring hur vi använder vatten i vår vardag

# Öka sin förståelse för att vatten finns i olika former så som snö, is och ånga

# Få möta vatten på olika sätt genom bild och form, musik, drama och rörelse

 

#utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 

 

 

 

 

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

Just nu vill vi utveckla barns förståelse för begreppen flyta och sjunka. Vi kommer att hålla oss vid de begreppen under en period.

15/1 Idag är första dagen med planering kring hur vi ska utforma vårt projekt under vårterminen. Vi har haft ett uppehåll under en period då julskapande har varit i fokus.

Vår planering denna vecka är att vi återupptar det vi avslutade med. Vi har därför låtit barnen titta på "Tiggy testar" ytterligare en gång och fräschat upp deras minnesbilder.

17/1 Idag tog vi fram en rad olika föremål och lät barnen ställa sig frågan om föremålen skulle sjunka eller flyta.

Vi dokumenterar och låter sedan barnen titta på dokumentationen.

15/2

Vi har haft en period när vi har förändrat vår lärmiljö och även en inkörsperiod för ny kollega. Många pedagogiska reflektioner kring vår miljö. Vi har flyttat ut båda matborden på torget och vi vill skapa två rum "kojor" av dem när vi inte använder dem som matplats. Tanken är att vi vill skapa fler stationer med hjälp av mattor inne i ateljén. Vi vill ha en läshörna, där barnen kan samlas och läsa böcker och använda ipaden. Tillsammans med Mozart vill vi också skapa ett rum en "scen" ute på torget där barnen får möjlighet att klä ut sig och uppträda. Vi har talat om att utveckla rolleken på torget.

23/2

Den här veckan har vi varit ute mycket i snön och därför lagt fokus på att utnyttja det. Vi har skapat med vattenfärg i snön och gjort ett experiment där vi använde oss av glasspinnar som vi stoppade i plastmuggar med vatten. Barnen fick välja en färg att blanda vattnet med. Därefter stoppade vi muggarna i frysen.

23/2

Barnen fick prova att måla med den frysta färgen och se hur de blev. De blev mycket prat om att de inte fungerade att måla med den, så vi provade att hälla lite varmt vatten på pappret. Då märkte barnen att de gick lättare och dom kunde börja måla. När vi var färdiga lade vi alla frysta färger i en bägare och ställde på diskbänken för att se vad som skulle hända.

28/2

vi uppmärksammade att barnen tyckte det var spännande med hur saker fryser. Därför fortsatte vi med detta och provade att frysa in lite olika frukter som vi mixat, och rent vatten för att kunna se olikheterna och smaka de olika smakerna.

1/3

barnen fick smaka på de olika sakerna vi fryste in igår. Isen tyckte dem bara var kall och hård, men mangon och blåbäret va gott och lite mjukare så dom kunde man ju bita i. De smakade som isglass och detta var något barnen gärna ville göra om.

9/3 Snön har varit i fokus denna vecka och barnen har skapat snögubbar, snöbollar och lekt med vatten. Vi har börjat förbereda oss för vår start med väljartavla och kommer att samarbeta med Mozart. På det sättet kommer det att finnas många olika stationer för barnen att välja på.

13-14/3 Barnen fick gå på upptäcksfärd på förskolan och ta foton på de ställen de trodde de fanns vatten. De turades om att gå med Ipaden och tillsammans i små grupper gick de och tog foton och diskuterade med varandra vart de tyckte och trodde de fanns vatten.

9/4

Vi har under veckorna som gått valt att inte arbeta med vårt projekt då vi har haft påskpyssel, inskolning av två barn, introduktion av praktikant och VFU-student. Det har varit fokus på att hålla verksamheten igång, vi har även haft vikarier och arbetat utan vikarier.

Nu återupptar vi projektet igen och börjar med experiment imorgon.

11/4

Vi gjorde experiment med kanel och vatten. Vi hade 2 glas med vatten ( ett varmt och ett med kallt) där barnen fick känna om de blev blöta och om fingret blev blött eller inte. Vi hällde i kanel i vattnet och provade att känna med fingret igen. Barnen blev överraskade att de enbart fick kanel på fingret men inget vatten. Det var ingen skillnad på att ha varmt eller kallt vatten. Experimentet va lyckat och barnen vill gärna göra om det.

18/4

Vi fortsatte experimentet med kanel och vatten. Barnen tyckte det var roligare att leka med vattnet denna gången så vi tog fram en balja med vatten för att se vad som kan sjunka och vadå som kan flyta. Barnen ville prova med alla plastdjuren som vi har och upptäckte att några sjönk och några flöt. 

23/4 Den här veckan är vi nyfikna på att utforska hur barnens kunskap kring begreppen flyta och sjunka har utvecklats från det att vi startade projektet. Vi kommer att samla på oss mycket material som barnen kommer att få prova och sedan lägga i "flyta eller sjunka-lådan". 

 

 

 

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och utmana vidare

29/1 Vi upplever att barnen är intresserade och motiverade. De är nyfikna och fokuserade när vi ställer hypoteser. Nu vill vi utmana dem att se dokumentationen och få dem att reflektera kring det som de upplevt.

vad blev de? Vi har hållit oss tillämnet naturvetenskap och arbetat mycke med experiment. Barnen har fått uppleva vattnets olika former på olika sätt. Vi har varit ute mycket med barnen, de har fått se hur vatten rinner, smakar, känns och fryser. 

Hur hade vi tänkt oss? 

utifrån de mål vi haft för barnen, va våran tanke att väcka barnens intresse för vatten. En del av de aktiviteter vi haft med barnen har vi alltid haft en tanke bakom ,men vi har låtit barnen visa vägen och de har får fortsätta aktiviteten Utifrån deras intresse , kreativitet och lust. 

Varför blev de så? Vi upplevde att barnen tyckte det var roligt med experiment, därför har fokus varit mycket just kring experiment. Vatten är något som barnen får uppleva varje dag och ett tacksamt ämne till att använda med experiment. 

Vad lärde vi oss till nästa år? Hålla strukturen i gruppen. Lägga upp läromiljön med lite mer skapande för barnen, och fler stationer. 

Vad vann vi som vi inte tänkt oss? 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback