Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och Hälsa år 6 v.47-3

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 26 november 2017

 

Under denna period kommer vi dansa och röra oss till musik samt fortsätta arbeta med komplexa rörelser i lekar och olika bollspel.
Vi kommer även gå igenom akut omhändertagande och gå igenom hur man ska gå tillväga om det uppstår nödsituationer.
Vi fortsätter att diskutera vad som menas med hälsa, vilka positiva effekter fysisk aktivitet ger samt hur vi förebygger skador.

Preliminär planering:

v.47
Rörelse till musik och i danser
v.48
Rörelse till musik och danser
v.49
Bollspel/Hantera nödsituationer             +Redovisning av gruppens dans
v.50
Bollspel/Hantera nödsituationer
v.2
Teori/ samarbetslekar
v.3
Bollspel/lekar

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa kunskapskrav år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback