Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Religion: Hinduismen ht17

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

.

Konkretiserade mål

I arbetet med hinduismen ska man kunna:

  • förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar inom hinduismen.
  • föra resonemang om likheter och skillnader mellan hinduismen och kristendomen/islam.

Undervisningen

Undervisningen är i huvudsak inriktad på att förklara centrala begrepp i hinduismen och presentera tankar, uttryck och handlingar på olika sätt. Vi ser på filmklipp, jobbar med lärobok, testar på yoga och diskuterar innehållet tillsammans. I arbetet lyfts likheter och skillnader med västliga religioner fram. 

Arbetet avslutas med en skrivuppgift där centrala tankar, uttryck och handlingar i hinduismen förklaras och jämförs med antingen kristendom eller islam. 

Bedömning

I arbetet med hinduismen bedöms förmågan att:

  • Beskriva och förklara. Här görs det skillnad på att beskriva och förklara där det sistnämnda värderas högre. När man förklarar visar man på samband, t ex varför något är som det är. Att kunna se generella mönster i religionen premieras extra. 
  • Jämföra. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är. Man bör sträva efter att förklara och ge exempel när man resonerar. 

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Matriser i planeringen
Hinduismen ht 17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback