Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5 - 6

Idrott och Hälsa inne 17/18

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Lekar, idrotter, gymnastik och rörelse till musik.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att deltaga aktivt och röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer

- om deltar aktivt och gör ditt bästa.

- hur du använder kroppen i gymnastik, lekar, idrotter och dans och takt till musik.

Detta bedömer jag genom observation under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få träna på att stå på huvud och händer, hjula, göra kullerbyttor och andra grovmotoriska rörelser. Du kommer få prova gymnastik med olika gymnastikredskap som t.ex. ringar och räck.

Vi kommer prova olika lekar och idrotter. Vi övar innebandy, plintbasket och minijutta för att kunna deltaga i Söderolympiaden. 

Vi tränar takt, rytm och rörelse till musik i olika lekar och danser.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback