Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Språk och kommunikation ht-17 Idalaskolan

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 december 2017

I detta arbetsområde utmanar vi eleverna i deras användande av digitala verktyg samt visa på olika sätt att kommunicera med varandra.

Vilket lärande ska äga rum i aktiviteten?
Eleverna ska få möjlighet att pröva på och använda sig av digitala verktyg. 
Eleverna ska få möjlighet att pröva och använda sig av olika kommunikativa uttrycksformer.

Hur ska lärandet bli synligt?
Genom att låta eleverna använda digitala verktyg.
Genom att eleverna får visa upp det de har gjort på olika sätt.

Hur kan aktiviteten utmana eleverna till nya upptäckter?
Vi kommer att använda oss av en digital adventskalender med olika uppdrag. Uppdragen kommer att vara av sådan art att alla elever på ett eller annat sätt kommer att utmanas till nya upptäckter. 

Vad är syftet med aktiviteten?
- att eleverna ska få en ökad digital kompetens
- att främja gemenskapen mellan avdelningarna. 
- att få möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer (t ex teckenspråk, filma, bild och musik).

Vilka förmågor ges eleverna möjlighet förutsättningar att utveckla med den valda aktiviteten?
- kreativ
- lärande
- social
- problemlösning

 

Utvärderingsfrågor
Vad säger eleverna att de har lärt sig?
Hur gör vi lärandet tydligare för eleverna?

Utvecklade eleverna det vi planerade för?
Om inte vad utvecklade de istället?
Upptäckte vi några nya intressen och/eller behov i utövandet av den verksamhet vi erbjöd?
Hur kan vi utmana eleverna vidare?

 

Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback