Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Barnkonventionen år 1

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har rätt till ett hem, en familj samt mat och kläder. Tänk om du skulle födas på en annan plats, i en annan familj eller med andra förutsättningar...vem skulle du då kunna vara?

Vi kommer att lära genom att:

 • Se på film om barnkonventionen
 • Sjunga om barnkonventionen
 • Läsa, skriva och rita om barnkonventationen
 • Samtala om rättigheter och skyldigheter
 • Leka i-land och u-land (aktivitet)
 • Leka "önskan" eller "behov" (aktivitet)
 • Skapa med film, ljud och qr-kod.

Arbetsområden:

 • barnkonventionen (lagar)
 • Rättigheter/skyldigheter

Du visar att du kan genom att:

 • Lyssna och återberätta
 • Delta aktivt i diskussioner och aktiviteter
 • Reflektera ring barns rättigheter och skyldigheter

Läroplanskopplingar

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback