Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Naturvetenskap och utforskande i Äventyrarna

Salladsgatans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE. Varje avdelning bryter ner temat till projekt utifrån barngruppens intressen och erfarenheter. Barnens intresse för naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen är enormt. Den här gruppen är nyfikna på allt som visar sig på olika sätt för dem. Hur fröna slår rot, vad man kan äta i naturen, varför det blir skugga, hur vatten kan se ut som rök och så vidare. Därför har vi valt att i ett medforskande förhållningssätt tillsammans med barnen undersöka dessa olika fenomen.

Projekt

Varför valde ni detta projekt? Vi ser att barnen "går igång" när vi uppmärksammar dem på olika naturvetenskapliga fenomen. Syftet är att stimulera och utmana barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och dess fenomen. 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? Utifrån barnens frågor dokumenterar vi och tar dokumentationen vidare tillsammans med dem för att utveckla undersökningarna och uppmuntra utforskande.

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön? Det gör vi mest ute, genom att åka till samma platser flera gånger och följa upp våra projekt, till exempel soluret på Örbyängar. Vi uppmuntrar barnen att undersöka exempelvis skuggor genom att ge dem material, utrymme, tips och idéer och utmanande frågor som tar dem vidare i upptäckandet och utforskandet.

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av? Se förra frågan

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? I dialoger där barnen uttrycker förutsägelser, frågor och tankar. Vi ritar, ser filmsnuttar, spelar teater, sjunger och leker, letar fakta i olika medier...

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor? Genom att de får undersöka och utveckla experiment och tankar kring det vi gör och pratar om. 

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande? Vi lyssnar mycket på vad barnen säger, men även det vi ser pågår i gruppen. 

Hur gör ni arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen? Den uppmärksammar vi ständigt och den genomsyrar vårt arbete varje minut av dagen, alltifrån konfliktlösningar till köbildning vid toabesök...

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga? Genom dokumentation i Unikum, informationsbrev och varje dag i dialog vid lämning och hämtning. Vi har minskat instagram medvetet för att föräldrarna ska gå in på Unikum istället.

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete? Vi reflekterar tillsammans med barnen, dokumenterar i Unikum och analyserar våra dokumentationer.

Glöm inte ange nedan vilka mål ni strävar mot.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback