Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samisk religion

Korpadalsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Du kommer att få lära dig om samernas religion samt myter och en del berättelser.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

- Du kommer att få lära dig om samernas religion

Hur ska vi lära oss detta?

--vi ska läsa texter
- vi ska se på film
- vi ska jobba med uppgifter skrifligt

Vad som kommer att bedömas:

- du ska känna till samernas religion
- du ska kunna beskriva grunderna i samisk religion

Hur du får visa vad du kan:

- du kommer att bedömas utifrån hur du tar till dig undervisningen
- du kommer att bedömas utifrån en skriftlig uppgift. 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Samisk religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback