Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Geometri

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 november 2017

I detta område kommer vi att arbeta med tvådimensionella figurers area och omkrets. Vi kommer att omvandla area-enheter. Vi kommer även jobba med att mäta och beräkna olika vinklar. De ska även kunna beskriva olika figurer mha aktuella begrepp.

 

Förmågor i fokus

 

 

Aktuella begrepp

 

 • namnge några geometriska figurer, olika fyrhörningar, olika trianglar, tre dimensionella figurer ex kub, rätblock och cylinder.
 • omkrets, area
 • diameter, radie, diagonal
 • kant, sida, hörn
 • parallella
 • motstående
 • basen, höjden
 • vinklar, spetsig, trubbig och rät. Sidovinkel
 • symmetri, rotation

 

Konkreta mål

 

 1. Kunna beräkna omkretsen på en triangel, fyrhörning och cirkel
 2. Kunna beräkna area hos rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
 3. Kunna beräkna arean hos sammansatta figurer
 4. Kunna namnge olika vinklar, spetsig, rät och trubbig
 5. Kunna mäta vinklar mha gradskiva
 6. Kunna vinkelsumman hos fyrhörning och triangel
 7. Kunna lösa problem med area och vinkelsumma
 8. Kunna beskriva, se skillnader på olika geometriska figurer mha av ovan nämnda begrepp
 9. Kunna visa/rita symmetrilinjer hos olika figurer
 10. se mönster
 11.  Kunna rotera olika figurer     

 

Undervisningen kommer att innehålla

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Praktiska moment, geobräden, tangram
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Arbete på nomp.se
 • Problemlösning EPA
 • Prov på del 1-7
 • Bedömning av problem

 

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna

 

 • Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Använda dig av aktuella begrepp och kunna beskriva dem, samt se sambandet mellan dessa.
 • Resonera kring innehållet.
 • Metoder för att beräkna area och omkrets på olika geometriska figurer. Fokus på cirkeln.
 • Metoder för att omvandla olika area-enheter.
 • Metoder för att beräkna skala.
 • Problemlösning du ska nu kunna använda dig av dina kunskaper för att lösa olika geometriska problem.

 

Hur du får visa dina kunskaper

 

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Resultat nomp
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du hanterar problemuppgifter.
 • Hur du kommunicerar/visa dina lösningar.
 • Prov

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback