Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Alla årskurser

Uttryck - Slöjd

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Ordet Uttryck, betydelse: - Att tydligt framföra viss tanke, åsikt eller känsla.

TOLKA DINA SLÖJDSAKERS UTTRYCK

-Vad får föremålet dig att känna? Ro, energi? Varför? Färgval?

-Ger föremålet ett gammalt eller nytt intryck? varför?

 - Vad är det att man gillar/ogillar en design?

 

 

 

Lgr11

Slöjdämnets långsiktiga mål:

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 - arkitektur, konst, design som inspirationskällor till dina egna ideér   

 -  egen formgivning med hjälp av olika material, färger, former

 -  trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar dig!

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 1-6
Uppgifter
Uttryck