Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5 - 6

En hylla på beställning! Grupparbete om hörnsammanfogning.

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 30 november 2017

I den här uppgiften kommer vi att lära oss om någonting som kallas hörnsammanfogning. Det handlar om att sätta ihop två brädbitar till ett hörn. Det finns flera sätt att göra detta på, vi kommer att pröva på skruv och vi kommer att bygga hyllor. När du har gått igenom denna workshop så kommer du att vara förberedd för att självständigt arbeta med en egen uppgift i trä.

Eleverna arbetar i grupper om tre. Varje grupp ska tillverka en hylla i furu med tre hyllplan, den ska vara 45 cm på ena hållet och 30 cm på andra. Hur och med vilka verktyg får de klura ut tillsammans. Läraren finns till stöd och som bollplank. Det kommer också att finnas stationer i klassrummet med lämpliga verktyg och tips för de olika momenten i hyllbyggandet.

I uppgiften ingår också ett designmoment. Varje grupp får en karaktär tilldelad sig och ska skapa en hylla som de tror att den karaktären skulle tilltalas av. Vill man skapa en egen karaktär är det ok, men den måste vara godkänd av läraren.

För att hyllan ska räknas som klar ska den ha en snygg finish, det vill säga att den ska vara slipad, målad och dekorerad utifrån den karaktär som ”ska få” hyllan när den är klar. 

Hyllan ska vara klar på två lektioner, så det gäller att utnyttja tiden väl. Börja med att skissa på hur er hylla ska se ut innan ni hämtar material och sätter igång. Lycka till!


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Elevmatris Hyllworkshop
Uppgifter
Reflektion om hörnworkshop

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback