Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoreflektion - v.47

Gäddans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Logg för Snäckans verksamhet

Resultat:

Hur blev det? Var är vi?

Vi har tagit fram nytt "babblar-material" och läst böcker om babblarna som handlar om lägesord. Vi har sett att barngruppen har en förståelse för några lägesord så som i, på och under.

Vi såg att barnen hade full fokus på materialet under cirka fem minuter, där större delen av barngruppen visade ett stort intresse.

 

På dessa två nedanstående bilder kan vi se hur barnen uppfattat begreppet "under" på olika sätt.

Analys:

Varför blev det som det blev? Vart ska vi? Hur går vi vidare?

Barnen ledde oss in i arbetet med lägesord. Vi behöver dock arbeta vidare med detta för att vidga deras förståelse.

Vi fortsätter med samma material och hoppas att dom undersöker detta vidare i den spontana leken. 

Eftersom våra yngre barn har fokus under en kort period kräver det att vi pedagoger är otroligt när- och härvarande för att kunna "snappa upp" dom korta lärsekvenserna som kan leda oss vidare i vårt arbete. Detta kräver vidare att vi har lättillgängligt observationsmaterial så som Ipad, penna och papper.

 

Åtgärder:

Vad behöver vi förändra?

 

Vi behöver ha fortsatt fokus med matematikglasögonen och vara närvarande även i den spontana leken för att se hur de utforskar matematiken där.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback