Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Energikällor

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om de energikällor som vi använder oss av idag. Du ska även få träna din förmåga att argumentera

Mål för området:

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

  • ge exempel på olika energikällor och ge en enkel beskrivning av hur de fungerar
  • samtala om och diskutera fördelar och nackdelar med olika energikällor
  • söka information om energi från olika källor samt resonera om källornas användbarhet
  • skriva en argumenterande text om en energikälla

Bedömningsuppgifter:

  • Att skriva en argumenterande text om energikällor

 


Läroplanskopplingar

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Fysik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter