Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering trygghet h.t.2021

IKT-spridare förskolan, Östhammars kommun, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Att alla barn och föräldrar känner sig sedda när de kommer till förskolan.

Att barnen ska känna trygghet, bli lyssnade till och utvecklas på alla plan.

 

 

 

 

 

Aktivitet:

Ge en bra introduktion

Tydliga rutiner och planering.

Alla våra rutinsituationer.

Alfons vänskapslåda 

Spel och bordsaktiviteter som främjar samarbete och turtagning

Kompis/Vi-tavlan.

Självporträtt

Gruppaktiviteter så som samling, skapande, trygghets och samarbetslekar.

Pollyglutt

Bornholmsmaterial

När? Var? Hur? Varför?:

Vi möter barn och föräldrar och ser och lyssnar till dem med respekt.

Vi uppmuntrar barnen att prova nya saker under dagen.

Vi försöker vara nära barnen för att stötta och hjälpa dem vid behov.

Vi är goda förebilder

På samlingen har vi sånger/lekar som skapar grupp/vi-känsla. T.ex. ”Vem knackar på min rygg”, Det flög en liten fjäril”, 

 

 

Resultat - hur blev det?

 

 

 

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback