Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering År 6 UNIT3 HT-17

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 november 2017

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva.

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Hur ska vi göra det? Undervisningens innehåll:

Vi kommer i huvudsak arbeta med Gleerups digitala läromedel " Happy" åk6.

Externa video,sånger och faktatexter om South Africa.

Under veckorna 46-48 kommer du att arbeta med bl.a. följande:

  Mål för Unit 3 – South Africa

  • Att kunna läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 3.
  • Att förstå hörövningen.
  • Att kunna återberätta texten med egna ord.
  • Att lära mig att använda mig av verb i pågående form (ing-form).
  • Att lära mig att använda mig av oregelbundna substantiv i plural.
  • Att kunna använda mig av Internet för att ta reda på fakta om något.
  • Att kunna berätta lite fakta om Sydafrika på engelska.

  Vad kommer jag att bedöma?

      *   Hur väl du behärskar avsnittets grammatik (se måldokumentet) +repetition av unit 1-2 grammatik (se nedan)

      *   have/has + 3:e böjningsformen av verbet

      *  do/does /did + 1:a böjningsformen av verbet

   

  Hur kommer jag att bedöma dig?

  • skriftlig redovisning i slutet av vecka 48
  • kontinuerligt under lektionerna/muntligt vid konversationer
  • Bedömningen görs i bifogad matris

  Läroplanskopplingar

  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

  Matriser i planeringen
  Matris kopplad till Ped.planering unit 1-3 åk 6
  Uppgifter
  Uppgift 1

  Hjälp och support

  Academy

  FAQ

  Ge oss feedback