Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

3

Luft- är det något?

Södra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 19 november 2017

Luften syns inte, men finns överallt omkring oss. Vi ska undersöka luften och ta reda på vad den har för egenskaper.

Kopplingar till läroplan

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer du att få:

  • söka fakta genom att läsa olika texter och titta på film
  • undersöka luft genom att göra enkla experiment gemensamt i par eller i grupp 
  • samtala om experimenten genom att göra förutsägelser och prata om vad som händer
  • dokumentera experimenten genom att skriva, rita och göra enkla skisser
  • göra någon enkel konstruktion där vi bygger t ex en vindsnurra

Bedömning

Under detta arbete kommer jag att bedöma din förmåga att:

  • berättar om luftens egenskaper
  • berättar om dina egna iakttagelser av luft
  • genomför dina experiment
  • jämföra dina egna resultat med andras
  • dokumenterar med ord och bild

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback