Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik 2 2017-2018

S-Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 19 november 2017

Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kroppens förmåga att röra sig i olika sammanhang och att de ska utveckla en god kroppsuppfattning, samt intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider. Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Konkreta mål

  • Kunna delta i fin- och grovmotoriska övningar och aktiviteter både ute och inne
  • Kunna delta i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll
  • Kunna delta i lekar och danser
  • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder
  • Kunna delta i att välja/vara med och påverka fysiska aktiviteter inom- och utomhus
  • Kunna orientera sig i närmiljön
  • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp eller symboler inom ämnesområdet

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

Vi börjar alltid idrottslektionerna med någon form av uppvärmning, exempelvis genom att leka några rörelseånger till musik. 

Eleverna kommer att få delta i att öva rörelseformerna på olika sätt, bl.a. med hjälp av idrottsredskap och annat i gymnastiksalen. Vi använder musik både som inramning av olika övningar och som tidshjälpmedel. 

Eleverna får ta sig igenom olika motorikbanor som tränar de grundläggande motoriska rörelserna t.ex. krypa, rulla, klättra, stödja, balansera och hoppa.

Som avslappning får eleverna ligga på madrass och känna vinddraget från fallskärmen när vi personal sjunger rörelsesången och namnsången "Alla kan vá med". Sist på lektionerna blir det avslappning på röda gympamadrasserna till lugn musik.

Utomhus kommer eleverna att få röra sig i skiftande natur och på olika platser, samt orientera sig i skolans omgivningar. På vintern får eleverna pröva på att åka pulka och leka i snön. Under övriga årstider utnyttjar vi  olika lekredskap på skolgården. Eleverna får även delta i friluftsaktiviteter på skolgården alt. under utflykter, exempelvis till Nordens Ark och Kasernas hembygdsstuga.

I klassrummen kommer eleverna att få arbeta med finmotoriska uppgifter och lekar. De kommer även att få delta i rörelselekar och grovmotoriska övningar av olika slag.

Bedömning; vad och hur

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.


Läroplanskopplingar

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter