Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Läsförståelse genom en läsande klass

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 19 november 2017

"En läsande klass", är en satsning på läsning som bl.a. läraren och författaren till Lasse Maja-böckerna, Martin Widmark, har varit med och jobbat fram. Det handlar om att barnen förskaffar sig olika lässtrategier för att få ut maximalt av sin läsning och bli sk stjärnläsare.

Lässtrategier

Det finns olika strategier för att maximera sin läsning och sin läsförståelse. Vi jobbar under läsningspassen (20-30 min 4 ggr/v) i läsgrupper eller läspar där de bl a tränar upp sitt läsflyt. Sedan  har vi högläsning varje morgon då vi lärare läser högt ur en kapitelbok el liknande. Vi tränar då också tillsammans de olika lässtrategierna.

Lässtrategierna i en läsande klass är:

- att förutsäga, gissa och tro vad som kommer att hända i texten sedan. sk Spådamen.

- att upptäcka och definiera ord som är långs, svåra eller nya, och hur man då kan göra. sk Dektektiven. 

- att ställa sakliga frågor om och till texten för att se om man har förstått handlingen. sk Reportern. 

- att ringa in det viktigaste i texten, sammanfatta texten. sk Cowboyen och hens lasso. 

- att tänka kring hur och vad som sker i handlingen, att skapa inre, personliga bilder till texten. sk Konstnären. 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback