Skolbanken Logo
Skolbanken

Lokal pedagogisk planering Estetisk verksamhet

Fridhemsskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet ges eleverna möjlighet att bredda sina uttrycksformer.

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet.

 

 

Centralt innehåll:

Genom undervisningen i ämnesområdet Estetisk verksamhet ska eleverna ges förutsättningar att utvecklas mot det som anges under Centralt innehåll nedan

Aktivitet:

  • Eleverna kommer att få olika tekniker inom den skapande verksamheten till exempel fingerfärg, klippa-klistra, lera m m.
  • Eleverna kommer att få undersöka att få skapa på olika strukturer och underlag till exempel papper och naturmaterial.
  • Eleverna kommer att få delta i olika dramatiseringar till exempel ”sagomattan”.
  • Eleverna kommer att få delta i olika framträdande till exempel Lucia och avslutningar.
  • Eleverna kommer i samlingar att delta och uppleva rytmik, rim, ramsor samt sång och danslekar.

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Sång- och danslekar.

Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback