Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek Staren

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållnvingssätt)

Höstterminen 2017

Vi har skapat en inbjudande lekmiljö för att utveckla barnens förmåga till att samspela och turas om med pedagoger och kamrater.Vi pedagoger är närvarande och delaktiga i barnens lek.Vi pedagoger ger barnen tid och utrymme till lek vilket utvecklat till att barnen stannar kvar en längre i stund i den pågående leken.

Vårterminen 2018

Vi har sett att barnen har utvecklat sin lek genom att dom har börjat ta lekkontakt med sina kamrater och leker mer rollekar tillsammans.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi pedagoger fortsätter att ge barnen tid och utrymme i den lärande leken för att vidareutveckla deras sociala förmåga.Vi kommer att lägga in blogginlägg angående lärande lek.

Vårterminen 2018

Vi fortsätter att ge barnen tid och utrymme i den lärande leken för att vidareutveckla deras sociala förmåga. Vi fortsätter att lägga in blogginlägg angående lärande lek.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback